תנועת החרות, דובר התנועה - התכתבות

27.11.1977 - 17.10.1978

סימול התיק : ה 1 - 3/ 22

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון ומינהלה. פעילות הסניפים.
הודעות לעתונות בנושאים מדינייים, פוליטיים, מפלגתיים ועניני
אקטואליה. חוברות הסברה. מצע בחירות לכנסת התשיעית של הליכוד.
תכנית מבנה ופעולה של אגף ההסברה. סקירה על תנועת החרות.
רשימות שמות וכתובות חברי כנסת.