תנועת החרות, המרכז - התכתבות

25.12.1975 - 30.12.1979

סימול התיק : ה 1 - 3/ 20

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: פניות חברי התנועה ואזרחים בבקשות אישיות, הבעת
דעות והצעת תכניות פעולה. עניני ארגון ומינהלה. ביקורת פנימית.
מאזן כספי על תפעול התנועה. עניני ספורט. הזמנות לישיבות.
אגרת מאת הישוב היהודי ביהודה, שומרון, בקעת הירדן וחבל עזה
בעניני התיישבות. הודעה לעתונות בעקבות דרישת מפ"ם להורדת ישובים
ביהודה ושומרון. רשימת חברי תנועת החרות בכפרים הבדואים.
רשימת חברים המצטרפים לועדת מדיניות כלכלית.