תנועת החרות, הנהלת התנועה - התכתבות

08.11.1977 - 19.10.1978

סימול התיק : ה 1 - 3/ 19

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 3_19.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: פניות חברי התנועה ואזרחים בבקשות אישיות, הבעת
דעות והצעת תכניות פעולה. עניני ארגון ומינהלה. דיווחים על
הפעילות בסניפים. תכנית פעולה הסברתית לתנועה. רשימת הצירים
לועידת חרות-הצה"ר. סקירה על תנועת החרות. ענינים מוניציפליים.
החלטת הנהלת התנועה המבקרת את הסתות המערך נגד ראש הממשלה, מנחם
בגין. פרוטוקולים מישיבות ועדת המנגנון. תכניות סמינרים לפעילים.
הזמנות לישיבות וארועים. .
רשימות שמות וכתובות ראשי האגפים בתנועת החרות, חברי הנהלה שאינם
בעלי תפקידים וועדת הביקורת העליונה.
התכתבות עם ועדת הביקורת העליונה בנושא ועדות ביקורת מקומיות
ומשק הכספים של התנועה.