תנועת החרות, מזכירות ההנהלה - התכתבות וחוזרים בעניין בחירות מוניציפליות

10.02.1978 - 21.07.1978

סימול התיק : ה 1 - 3/ 18

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: הוראות להקמת מטות לקראת הבחירות
המוניציפליות. תכנית מוניציפלית, מתוך מצע הליכוד לכנסת התשיעית.
פרוטוקול ישיבת מטה הבחירות המוניציפלי של הליכוד. הצעה לארגון
וניהול המטה.
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות).
חומר תעמולה מקומי. קטע עתון לגבי הבחירות בתנועת החרות בבאר
שבע.