תנועת החרות, מזכירות ההנהלה - התכתבות בענינים מוניציפליים

18.08.1977 - 11.04.1978

סימול התיק : ה 1 - 3/ 17

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: סכסוכים פנימיים בסניפים. עניני ארגון ומינהלה.
הצטרפות לקואליציות עירוניות. דו"ח הועדה המוניציפלית לתקנון
בחירות מועמדי התנועה לרשויות המקומיות. החלטות הועידה הי"ג של
תנועת החרות בענין מועצות דתיות. הצעה לבחירות אזוריות יחסיות.
הוצאת עתונים מקומיים בסניפים לקראת הבחירות המוניציפליות. דו"ח
מוניציפלי להנהלת הליכוד. הצעה ראשונית לגבי היערכות לבחירות
לרשויות המקומיות. עיקרי חלוקת סמכויות בין המועצה וראש הרשות.
חוק הרשויות המקומיות. הצעת חוק לתיקון פקודות העיריות (סמכויות
ראש העיריה). הצעת תיקון לחוק הרשויות המקומיות (בחירות).
הזמנות לישיבות. קטעי עתונים לגבי הבחירות לרשויות המקומיות.