תנועת החרות, מזכירות ההנהלה - התכתבות, דיווחים, פרוטוקול

05.04.1974 - 29.12.1974

סימול התיק : ה 1 - 3/ 16

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: פניות חברי התנועה ואזרחים בבקשות אישיות, הבעת
דעות והצעת תכניות פעולה. עניני ארגון ומינהלה. דיווחים על
פעילות הסניפים. ענינים מוניציפליים. מבנה מוסדות הסניף (בצרוף
תרשים). עריכת בחירות פנימיות. הזמנות לישיבות וארועים.
פרוטוקול מישיבת רכזים בעניני ארגון פעילות התנועה.
הצעה לדיון על דפוסי בחירת מועמדי התנועה למוסדות יצוג חיצוניים.

מילות מפתח