תנועת החרות, המרכז - התכתבות

10.01.1966 - 22.12.1966

סימול התיק : ה 1 - 3/ 14

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: פניות חברי התנועה ואזרחים בבקשות אישיות, הבעת
דעות והצעת תכניות פעולה. עניני ארגון ומינהלה. הרכב הועדות
המשותפות של גח"ל. דיווחים על פעילות הסניפים. הכנות לקראת
הועידה הארצית השמינית של תנועת החרות. רשימת חברי הנהלת תנועת
החרות. ענינים מוניציפליים. רשימת חברי ועדות גח"ל. הודעת יו"ר
הנהלת התנועה לגבי המשפטים שהוגשו לבית הדין העליון של התנועה
נגד שמואל תמיר וחבריו. הרכבת המועצה הארצית של התנועה. הודעת
הנהלת תנועת החרות בענין בית הדין העליון של התנועה וסמכותו.
הזמנות לישיבות וארועים.