תנועת החרות, מזכירות התנועה - התכתבות

13.03.1966 - 11.09.1968

סימול התיק : ה 1 - 3/ 13

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: פניות חברי התנועה ואזרחים בבקשות אישיות, הבעת
דעות והצעת תכניות פעולה. דיווחים על פעילות הסניפים. עניני
ארגון ומינהלה. סכסוכים פנימיים. פניות אל מנחם בגין לחזור לעמוד
בראש התנועה. ענינים מוניציפליים. רשימת חברי תנועת החרות
בועדות המשותפות של גח"ל. פעילות סיעת תכלת לבן. הצעות ועדת
הביקורת העליונה. החלטות מרכז תנועת החרות לאחר מלחמת ששת הימים.
הזמנות לארועים וישיבות.
כולל מסמכים בערבית.