תנועת החרות, הנהלת המרכז - התכתבות

03.01.1965 - 28.12.1965

סימול התיק : ה 1 - 3/ 12

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: פניות חברי התנועה ואזרחים בבקשות אישיות, הבעת
דעות והצעת תכניות פעולה. עניני ארגון ומינהלה. ענינים
מוניציפליים. הזמנות לישיבות וארועים.

מילות מפתח