תנועת החרות, הנהלת המרכז - התכתבות

04.01.1963 - 21.12.1964

סימול התיק : ה 1 - 3/ 11

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: פניות חברי התנועה ואזרחים בבקשות אישיות, הבעת
דעות והצעת תכניות פעולה. עניני ארגון ומינהלה. עריכת בחירות
פנימיות בסניפים. דיווחים על פעילות הסניפים. פעילות ועדת
הביקורת העליונה. ענינים מוניציפליים. עניני ספורט.
רשימת המועמדים והסכם לחלוקת הצירים לקונגרס הציוני הכ"ו.
הזמנות לישיבות וארועים.