תנועת החרות, הנהלת המרכז - התכתבות

01.01.1960 - 31.12.1963

סימול התיק : ה 1 - 3/ 9

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

נושאים עיקריים: פניות חברי התנועה ואזרחים בבקשות אישיות, הבעת
דעות והצעת תכניות פעולה. עניני ארגון ומינהלה. תכנית פעולה.
דיווחים על פעילות הסניפים. הצעת תקנון נוהל למרכז התנועה.
פעילות הסברה והכנות לקראת הבחירות לכנסת החמישית. רשימת מועמדי
תנועת החרות לכנסת החמישית. סקירה על עקרונות תנועת החרות.
הזמנות לישיבות וארועים.
הודעה לעתונות מאת סיעת תנועת החרות בכנסת בענין הצורך לסיים את
תקופת ממשלת המעבר.
כולל מסמכים באידיש, רוסית וערבית.