תנועת החרות, מזכירות התנועה - התכתבות

01.01.1958 - 31.12.1961

סימול התיק : ה 1 - 3/ 8

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

נושאים עיקריים: פניות חברי התנועה ואזרחים בבקשות אישיות, הבעת
דעות והצעת תכניות פעולה. עניני ארגון ומינהלה. דיווחים על
פעילות הסניפים. תקציב קבוצות הכדורגל. תכנית פעולה. הכנות לקראת
הבחירות לרשויות המקומיות ולכנסת. כרוזים ותמלילי שידורי בחירות.
חוברת מצע לכנסת הרביעית. עריכת כינוסים. עניני תקציב וכספים.
הזמנות לישיבות וארועים. רשימת פעילים וכתובותיהם.
חוזרים והוראות מאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הרביעית.
סקירה ודו"ח כספי של הועד לעניני עליה מפולין.
כולל מסמכים בצרפתית.