תנועת החרות, מרכז התנועה - התכתבות

01.01.1958 - 31.12.1958

סימול התיק : ה 1 - 3/ 7

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

נושאים עיקריים: פניות חברי התנועה ואזרחים בבקשות אישיות, הבעת
דעות והצעת תכניות פעולה. עניני ארגון ומינהלה. דיווחים על
פעילות הסניפים. עניני תקציב. הכנות לכינוסים. דו"ח כספי.
סקירה על עקרונותיה וקווי מדיניותה של תנועת החרות. הזמנות
לישיבות וארועים. רשימה שמית.