תנועת החרות, מזכירות המרכז - התכתבות

30.01.1957 - 31.12.1957

סימול התיק : ה 1 - 3/ 6

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: פניות חברי התנועה ואזרחים בבקשות אישיות, הבעת
דעות והצעת תכניות פעולה. עניני ארגון ומינהלה. דיווחים על
פעילות הסניפים. תקנות בית הדין העליון. פעילות התנועה בקרב
הדרוזים. טיוטת ההחלטה בענין המיעוטים. משפט קרן תל-חי מול
קרן היסוד בפני בית הדין של הקונגרס. הזמנות לישיבות וארועים.
כולל מסמכים בערבית.

מילות מפתח