תנועת החרות, פרוטוקולים מישיבות מזכירות ההנהלה - כתב יד, הדפסות

23.08.1977 - 23.10.1977

סימול התיק : ה 1 - 2/ 28

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 2_28.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: חובות קרן תל-חי. הבחירות לשלטון המקומי.
עניני ארגון. הקונגרס היהודי העולמי. דיווחים על פעילות המחלקות.
החלטות ועדת החזרת החובות. צירופים למרכז. פעילות בסניפים.