תנועת החרות, פרוטוקולים מישיבות ההנהלה - כתב יד

08.01.1976 - 15.12.1976

סימול התיק : ה 1 - 2/ 27/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 27_2_1.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: המצב הכספי. דיווח הועדה לעניני העתון בארץ
ישראל. עניני ארגון. פעילות הסברה ותעמולה. דו"ח הועדה לעניני
ספורט. המצב המדיני. דיווח מנחם בגין על ועידת בריסל ופעילות
התנועה בחו"ל. עריכת מגבית. הפעילות בעיירות הפיתוח ובשכונות.
חזרתו של עזר וייצמן לתנועה. הכנות התנועה והליכוד לבחירות
לכנסת. הכנות לועידה הי"ג של התנועה. ענינים מוניציפליים.
המצב בנקודות ההתיישבות של התנועה. הפעילות בקרב הסטודנטים.