תנועת החרות, פרוטוקולים מישיבות המרכז - הדפסות

05.01.1975 - 10.12.1975

סימול התיק : ה 1 - 2/ 26

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 2_26.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: הכנות לועידה הי"ב של תנועת החרות. תכנית
מדינית. תכנית פעולה למען יהדות ברה"מ. עניני ארגון. הרכב ההנהלה
ותכנית עבודתה. המו"מ עם מצרים לגבי נסיגה מסיני. המלוה לתשלום
חובות. ביקורת על מדיניות הממשלה. סקירות מדיניות ובטחוניות.
עריכת מגבית חרום. דיווחים על פעילות ההנהלה. פעילות תעמולה.
פעילות בית"ר. ההתנחלויות. הסכם ההפרדה ברמת הגולן.