תנועת החרות, פרוטוקולים מישיבות המרכז - הדפסות

08.01.1974 - 26.12.1974

סימול התיק : ה 1 - 2/ 24

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 2_24.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: סקירה על תוצאות הבחירות לכנסת ולרשויות
המקומיות. שאלת החזרת שטחים. סקירות על המצב המדיני והבטחוני.
תכנית פעולה ארגונית והסברתית. ביקורת על מדיניות הממשלה.
התפטרות הממשלה והקמת ממשלה חדשה. היעדר פעילות בתנועה. תגובות
על הרצח במעלות. דיווחים על פעילות ההנהלה. מפעל גיוס חברים
ופעילות פנימית בתנועה. הצעה לערוך מו"מ להקמת ממשלת ליכוד
לאומי. הסכם הפרדת הכוחות עם הסורים. הקמת התנחלויות ושאלת ארץ
ישראל השלמה. הכנות לעריכת ועידה של התנועה. החתמת עצומה לגבי
יהודה ושומרון. המצב הכלכלי במשק.

מילות מפתח