תנועת החרות, פרוטוקולים מישיבות המרכז - הדפסות

31.12.1972 - 14.01.1973

סימול התיק : ה 1 - 2/ 21/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 21_2_1.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: בחירת מנחם בגין ליו"ר הנהלת התנועה. עניני
ארגון. חלוקת עודפי הקולות בבחירות. הרכב ההנהלה וחלוקת תפקידים.
ביקורת עזר וייצמן על דרכה ומצבה של התנועה. סכסוכים פנימיים
בהנהלה. התפטרות עזר וייצמן מתפקיד יו"ר ההנהלה.
דו"ח המחלקה לצעירים וסטודנטים.