תנועת החרות, יסוד התנועה - הכרזה, פרוטוקולים, הצעות לארגון

06.06.1948 - 31.12.1948

סימול התיק : ה 1 - 1/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 1_1.pdf הורדת קובץ

תוכן

הכרזת האצ"ל על יסוד תנועת החרות ועקרונותיה. תכנית התעמולה של
תנועת החרות.
פרוטוקולים ודו"חות מישיבות המרכז הזמני בעניני ארגון וחלוקת
תפקידים, הקמת ועדות להכנת מצע, היחסים עם הצה"ר וכינוס בית"ר.
דו"ח על פגישות עם שרי ממשלה ומנהלי הסוכנות.
הצעות לארגון תנועת החרות ועקרונות התנועה.
פרסום לגבי בעיות יסוד שיעמדו לויכוח בועידה של תנועת החרות.
מכתבים בעניני ארגון והכנת מצע.
מצע ועקרונות של תנועת החרות, שהוצא לאור בגירוש קפריסין (אידיש,
המקור בכספת מיכל 1).
תזכיר בנושא סידור יחידות התיישבות חקלאיות לחיילי המעמד.
מכתב מאת משרד הפנים בחתימת שר הפנים גרינבוים המאשר קבלת הודעת
תנועת החרות על תחילת פעולתה, 1/8/1948 (העתק מצולם)