חזית פועלים לאומית, - בטאון 'דאר חוזר'

10.02.1940 - 12.09.1940

סימול התיק : ד 5 - 1/ 5

שייך לארכיון: חזית פועלים לאומית

תוכן

חוזר פנימי בהוצאת 'החזית' סיעה בהצ"ח ובהסתדרות עובדים
לאומית.