חזית פועלים לאומית, - התכתבות וחוזרים

08.10.1940 - 15.09.1941

סימול התיק : ד 5 - 1/ 1

שייך לארכיון: חזית פועלים לאומית

תוכן

חוזר רשימת 'העובד הלאומי' לקראת הבחירות להסתדרות (מאי 1938).
התכתבויות של 'חזית פועלים לאומית' בדבר קבלת סיוע כספי לחברי
התנועה, פניה של נחמן פיין לגבי עיוותים בסדור עבודה מצד חברי
מפא"י.

מילות מפתח