סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, הודעות לעתונות

06.12.1965 - 02.01.1969

סימול התיק : ד 4 - 23/ 2

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

הודעות לעתונות של מחלקת ההסברה של סיעת תכלת לבן בנושאים שונים.