סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, ידיעון המחלקה לאגוד מקצועי

01.06.1965 - 31.12.1966

סימול התיק : ד 4 - 21/ 2

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

גליונות: 1, 1(4), 6-5, 8-7, של ידיעון המחלקה לאגוד מקצועי.
בין הנושאים: תנאי העסקה, תוספת יוקר, המלצות 'ועדת הורוביץ',
מדיניות שכר, חוקת ההסתדרות, תקנות של ועדים ומשפט חברים, מוסדות
ביקורת, הסדר יחסי עבודה בתעשייה, כנס נציגי גח"ל במועצות
הפועלים.