סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, אוטומציה, קטעי עתונים ופרסומים

26.09.1965 - 31.05.1968

סימול התיק : ד 4 - 21/ 1

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

קטעי עתונים מ: 'דבר', 'הארץ', 'הבוקר', ו'הפועל הצעיר' העוסקים
בדיון על תהליך האוטומציה. עלון הסמפוזיון על האוטומציה וכתב
העת 'אוטומציה' לבעיות אוטומציה.