סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, סיעת הפועלים הלאומיים בהסתדרות הכללית, כרוזים

22.02.1962 - 22.02.1962

סימול התיק : ד 4 - 33

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

שני כרוזים של הסיעה הלאומית בהסתדרות הכללית. האחד מודיע על
התארגנות הסיעה הלאומית בהסתדרות והשני קורא להחרמת יום האחד
במאי.