סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, תקציב ההסתדרות לשנת 1967, הצעות, החלטות, חומר סטטיסטי

01.01.1966 - 02.04.1967

סימול התיק : ד 4 - 32

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

חוברת הכנסות והוצאות הועד הפועל של ההסתדרות בשנת 1965, חומר
סטטיסטי מטעם הגזברות לקראת הדיון על תקציב הועד הפועל לשנת 1967
הצעות לתקציב ההסתדרות לשנת 1967 מטעם סיעות מפ"ם, רפ"י ותנועת
העבודה הליברלית.