סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, שיתוף פועלים בהנהלות וברווחים, קטעי עתונים ופרסומים

04.05.1964 - 28.03.1968

סימול התיק : ד 4 - 29

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

קטעי עתונים מ: 'הארץ', 'על המשמר', 'דבר', 'למרחב', 'מעריב'
ו'הפועל הצעיר' העוסקים בנושאים הקשורים לשיתוף פועלים בהנהלות
וברווחים.