סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, הפיחות -1967, קטעי עתונים

03.11.1967 - 10.04.1968

סימול התיק : ד 4 - 28

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

קטעי עתונים מ: 'הארץ', 'הצופה', 'על המשמר', 'דבר', 'למרחב',
'ידיעות אחרונות', 'מעריב' ו'הפועל הצעיר' העוסקים בפיחות
והשלכותיו.