סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, מדיניות השכר, הצעות וקטעי עתונים

05.08.1964 - 03.02.1966

סימול התיק : ד 4 - 26

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

קטעי עתונים מ: 'הארץ', 'מעריב', 'על המשמר', 'למרחב', 'היום',
ו'הפועל הצעיר' ופרסומים של גופים שונים בנושאים הקשורים
למדיניות השכר.