סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, המדיניות המקצועית, קטעי עתונים ופרסומים

13.01.1964 - 16.04.1968

סימול התיק : ד 4 - 25

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

קטעי עתונים מ: 'הארץ', 'מעריב', 'על המשמר', 'למרחב', 'ידיעות
אחרונות', 'ג'רוזלם פוסט', 'דבר', 'היום', 'הצופה' ופרסומים של
המחלקה לאיגוד מקצועי בנושאי מדיניות מקצועית.