סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, יחסי עבודה, קטעי עתונים ופרסומים

22.02.1963 - 29.08.1968

סימול התיק : ד 4 - 24

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

קטעי עתונים מ: 'הארץ', 'מעריב', 'דבר' ו'על המשמר' העוסקים
בנושאים הקשורים ליחסי עבודה. מכתבים וחוזרים של המדור לתחיקת
העבודה במחלקה לאיגוד מקצועי של ההסתדרות ושל המחלקה ליחסי עבודה
במשרד העבודה העוסקים ביחסי עבודה.