סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, פרסומים של הסיעה בנושאים מקצועיים

01.11.1966 - 17.04.1967

סימול התיק : ד 4 - 19

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרסומים של סיעת תכלת לבן בנושאים: הסכם קיבוצי לשנת 1964/65,
הסכם קיבוצי מיוחד לימאי צי הסוחר הישראלי, אגרת לחבר לקראת
הבחירות לועידה הכ"ג בהסתדרות המורים, מצע לבחירות לועידה הכ"ג
של הסתדרות המורים בישראל, הצעת סיעת גח"ל בהסתדרות במדיניות
המקצועית לשנת 1970/71, תעריפי השכר בענפי הטכסטיל לשנת 1966,
סקירה הסטורית של תוספת היוקר לתקופה 1966-1952, דין וחשבון של
הועדה המקצועית לבחינת תוספת היוקר, תקנון למועצות הפועלים.