סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, פרסומי הסברה

01.01.1963 - 30.12.1968

סימול התיק : ד 4 - 18

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

חוברות הסברה העוסקות בנושאים כגון האבטלה, תוספת שכר ותוספת
היוקר, חברת 'סולל בונה', חוק תיווך חובה, שינויים ארגוניים
בהסתדרות, יחסי הסתדרות-ממשלה, שכר הלימוד העל-יסודי ומס הכנסה.
חוברת בשם 'מעקב' העוסקת בנושאי שכר. דף הסברה המפרט את עמדת
גח"ל בהסתדרות בענין תוספת היוקר לשנת 1967 ודברי ח"כ א. בן-
אליעזר בישיבת הועד הפועל העוסקים במצב המשק בישראל.