סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, הבחירות לאיגוד עובדי המדינה, טפסים שונים

01.01.1963 - 30.12.1968

סימול התיק : ד 4 - 14/ 3

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

הזמנה לכנס מועמדים ארצי, טופס רשימת אוהדים, רשימת מועמדים
לבחירות, שאלון פרטים אישיים של חבר וגליון דו"ח הצבעה.