סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, בחירות לאיגוד עובדי המדינה

13.01.1966 - 20.03.1967

סימול התיק : ד 4 - 14/ 1

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

מודעות עם רשימות מועמדים של גח"ל, פרוטוקול של ישיבת ועדת
הבחירות המרכזית למוסדות אגוד עובדי המדינה, והוראות למזכירות
הסיעה בסניפים בנוגע לבחירות.