סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, הוועידה השמינית של קופת חולים הכללית חוזר

16.01.1968 - 16.01.1968

סימול התיק : ד 4 - 13

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

חוזר הפונה אל חבר הקופה כדי לקבל חוות דעת על בעיות היסוד של
הקופה.