סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף רמת גן

18.04.1963 - 19.12.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 86

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימות חברים שונות. קטעי עתונים מ:'דבר', 'על
המשמר' ו'מעריב' העוסקים בעיריית רמת גן.