סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף רחובות (עיר ואזור)

25.09.1964 - 09.02.1969

סימול התיק : ד 4 - 8/ 83

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימות חברים שונות.