סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף ראשון לציון

27.06.1963 - 14.03.1969

סימול התיק : ד 4 - 8/ 82

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימות חברים שונות.