סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף ראש העין

09.03.1965 - 19.07.1967

סימול התיק : ד 4 - 8/ 81

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימת חברי הסניף.