סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף קרית שמונה

21.10.1964 - 05.09.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 80

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימת חברי תנועת החרות שהם חברי הסתדרות
העובדים הכללית.