סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף קרית עקרון

24.10.1965 - 24.10.1965

סימול התיק : ד 4 - 8/ 79

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.