סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף קרית מלאכי

09.09.1964 - 13.06.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 78

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. כתבה בעתון 'הארץ' העוסקת בשיפור הכללי בעיירה
קרית מלאכי.