סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף קרית מוצקין

01.01.1963 - 30.12.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 77

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימת חברי תנועת החרות שהם חברי הסתדרות
העובדים הכללית.