סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף קרית ים

18.11.1965 - 18.11.1965

סימול התיק : ד 4 - 8/ 76

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.