סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף קרית אונו

24.12.1964 - 31.12.1964

סימול התיק : ד 4 - 8/ 74

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימת חברי הסניף.