סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף קדימה

08.03.1965 - 08.01.1969

סימול התיק : ד 4 - 8/ 73

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימות חברים שונות.