סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף צפת

24.11.1964 - 22.06.1965

סימול התיק : ד 4 - 8/ 72

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימות חברים שונות.