סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף פרדס חנה

13.10.1964 - 15.01.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 70

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימות חברים שונות.